متن تبریک روز قلم ۱۴۰۱

 

اگر میخواهی دنیارا تغییر دهی

قلمت را بردار 

وشروع به نوشتن کن

روز قلم فرخنده باد

 

*************************

 

شاعران می روند

وشعرهارا

به قلم می سپارند 

وما می خوانیم،

زخم قلم را بر کاغذ

وپرسه می زنیم 

در کوچه های شعر

ویاد سالهای دور....

 

 

روز قلم مبارک

 

 

**************************************

 

 

ما در گذر از کوه از علم افتادیم

 

با موج سراب از بلم افتادیم

 

افسوس که از بی کسی و بدنامی

 

در دفتر عشق از قلم افتادیم

 

 

 

 

روز قلم بر اهل قلم مبارک

 

 

 

 

***********************

چهاردهم تیرماه روز قلم

تبریک به نویسندگان و همه کسانی که

درهمه ی فصول

برای همه دردها و قلب ها

برای همه تن ها

برای ازادی کلمات

می نویسند و می جنگند

 

***********************

 

روزی برای قلم

قسم به قلم  و آنچه از عطرنوشتن می تراود۰ 

فرارسیدن ۱۴ تیرماه ((روز قلم))

برصاحبان فکر و اندیشه و قلم

مبارک باد۰

کامنت ها
تبریک تولد مرداد ماه ۱۴۰۱

تبریک تولد مرداد ماه ۱۴۰۱

ادامه مطلب
متن تبریک تولد تیرماهی ۱۴۰۱

متن تبریک تولد تیرماهی ۱۴۰۱

ادامه مطلب
متن تبریک روز قلم ۱۴۰۱

متن تبریک روز قلم ۱۴۰۱

ادامه مطلب
 اس ام اس عاشقانه فروردین سال 1401

اس ام اس عاشقانه فروردین سال 1401

ادامه مطلب
متن های تبریک روز پزشک سال 1401

متن های تبریک روز پزشک سال 1401

ادامه مطلب
متن های زیبا تبریک روز مادر سال 98

متن های زیبا تبریک روز مادر سال 98

ادامه مطلب
متن های زیبا تبریک روز مادر سال 96

متن های زیبا تبریک روز مادر سال 96

ادامه مطلب
متن های تبریک روز پزشک سال 96

متن های تبریک روز پزشک سال 96

ادامه مطلب
متن های زیبا تبریک روز داروساز سال 96

متن های زیبا تبریک روز داروساز سال 96

ادامه مطلب
متن های زیبا تبریک روز کارمند سال 96

متن های زیبا تبریک روز کارمند سال 96

ادامه مطلب